KURSER
 

 
I MÖTET MELLAN MÄNNISKOR / Ser du vad jag säger - Hör du vad jag menar?
Vad betyder det första intrycket? Vi möter nya människor som vi förväntas fungera tillsammans med såväl i arbetslivet som privat. Det kräver en förståelse för varandra och för varandras värderingar, attityder och egenskaper.
Denna populära och roliga kurs ökar din självkännedom, självkänsla, förståelse och ger större säkerhet i livets många skiftande situationer.
 
MEDIATRÄNING / Hur ser du dig själv - Hur tror du andra ser dig?
för personer som konfronteras med TV, press och radio Och alla andra tillfällen då man vill känna sig trygg och säker inför mötet med andra människor. Fokus i träningen ligger på det personliga mötet. Vi utgår ifrån hur du som person kommunicerar med t.ex. din röst, kroppsspråk dvs. helheten - din personliga framtoning. Mediaträningen är anpassad för varje individs förutsättningar, behov och eventuella problem. Vi jobbar både med praktiska och teoretiska övningar. Mediaträning kan göras enskilt eller i grupp.
 
PRESENTATIONSTEKNIK
Den handlar om att presentera ett budskap så att det ” når fram.” Varför blir man så nervös och vad kan man göra för att känna sig lugnare och tryggare? Vad betyder t.ex. kroppspråket, rösten eller klädseln i ett möte? I en av övningarna får vi pröva om våra budskap uppfattas så som det var avsett att uppfattas. Varför är det så lätt att bli missuppfattad? Ibland medvetet - men minst lika ofta omedvetet. Kursen/ föreläsningen syftar till att ge dig större säkerhet att informera muntligt t.ex vid anföranden, föredrag, diskussioner och presentationer av olika slag. Du får träna att föra fram budskap på ett intresseväckande och engagerande sätt med tanke på din egen personlighet, så att du ska känna dig säker och lugn och ge ett förtroendefullt intryck.
 
 
PERSON OCH KARAKTÄR
Är du röd, gul, blå eller grön?

Här tar vi upp hur olika vi är, och hur vi ska försöka förstå människors personligheter och olikheter. Det första intryckets betydelse. Vi tittar på hur snabbt vi får en uppfattning om en person och vilka effekter det kan få. Fyra karaktärer personlighetstyper presenteras och diskuteras. Vad är den eller de människor du möter, tex. kunden för en slags person? Hur ska jag göra för att just den kunden ska få förtroende för mig?
 
FORUMSPEL MED VÄRDERINGSÖVNINGAR
Värderingsövningar är ett strukturerat sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar, t.ex om moral,ideologi,etik och livsstil. I övningarna får deltagarna tillfälle att: tänka efter och ta ställning träna sig i att uttrycka sina åsikter motivera sina ståndpunkter träna sig i att lyssna på andra. När vi arbetar med värderingsövningar blir vi medvetena om våra egna tankar och känslor. Man får bearbeta sina värderingar och attityder, vilket ökar sammstämmigheten mellan ord och handling.
 
FORUMTEATER / Improvisationsteater
är en rollspelsmetod. En beprövad och mycket omtyckt metod som på ett lustfyllt och spännande sätt får deltagarna att aktivt samarbeta och försöka hitta nya lösningar och idèer på problemsituationer
Forumteatern förvandlar åskådaren från passiv varelse till aktiv medskapare, och ger möjlighet att träna sig inför verkligheten, förbereda sig för framtiden och att bryta inre och yttre konflikter. Forumteatern erbjuder metoder att analysera tex motsättningar och konflikter under kreativa former, pröva nya lösningar, och ett sätt att nå ökad självkännedom för alla som arbetar med människor.
Är en rollspelsmetod. En beprövad och mycket omtyckt metod som på ett lustfyllt och spännande sätt får deltagarna att aktivt samarbeta och försöka hitta nya lösningar och idèer på problemsituationer. Forumteater ger möjlighet att träna sig inför verkligheten, förbereda sig för framtiden och att bryta inre och yttre konflikter. Forumteatern erbjuder metoder att analysera tex motsättningar och konflikter under kreativa former, pröva nya lösningar, och ett sätt att nå ökad självkännedom för alla som arbetar med människor.
 
MINGELKURS / Mingla – Hur? Och Varför?
Ordet mingel kommer från engelskan och betyder:
ATT SAMMANBLANDA BESTÅNDSDELAR UTAN ATT DE SMÄLTER IHOP.
Varför minglar vi?
Du ska helst ha ett mål med ditt minglande. Du kanske t.ex måste visa upp dig i en helt ny situation, nytt jobb, vill möta en ny partner, skaffa dig en position, visa att du finns till - Inte helt oviktigt i många situationer.
Jag är att räkna med!
Vad kan du vinna på att vara i en mingelsituation?
Jo, du kan få reda på ett och annat, som kan vara viktigt för dig och du kan förmedla ett och annat som kan vara viktigt för någon annan, som du senare kan få nytta av..
Det är ett givande och tagande. Det kan ge dig en chans att berätta om dig själv, om vad du vill, om vad du kan och vem du är eller vad/vem du representerar.
Här får du chans att fråga och få svar på vem, vilka, hur, när och varför.
Du kan genom att vara med och mingla lära känna, få kontakter, dela ut och få visitkort, som kan vara väl så givande i framtiden.
Att mingla är både roligt, spännande och kan vara mycket givande.
 
MENTORKURS / Vad är då mentorskap?
För mig handlar mentorskap om kommunikation. Man utbyter tankar och åsikter, ställer frågor och försöker tillsamans hitta svar på dem. Kort sagt, man försöker få tillstånd en givande dialog. En dialog betyder att man talar samma språk. Det betyder inte att man talar "samma språk" bara för att båda parter talar Svenska. Det handlar om så mycket mer i mänsklig samverkan.
man måste tala på ett sätt så att den andre förstår.
Det är också viktigt att ha och få olika perspektiv och olika tolkningar på samma ämne. Det mesta händer just vid dialog.
jag tror att mentorskap är viktigt när en person ska lära känna en ny arbetsplats, arbetskamrater och kanske ett nytt arbetssätt.
 
ADEPTKURS / Vad är adeptens roll?
Du och dina behov är i centrum för er relation.
Det är viktigt att du känner dig nöjd med din mentor och verkligen tror på er kontakt. Det grundläggande i relationen med mentorn är att du tar ansvar för din egen utveckling.
Frågor du kan ställa till din mentor:
Hur engagerad och intresserad är han/hon av dina frågor?
Hur mycket tid kan mentorn avstå?
Vad vill han/hon lära av dig?
Hur ofta kan ni träffas?
 

OBS! Kurserna kan kombinersas efter behov och önskemål. Man kan givetvis dela på kursens innehåll och välja tex. enbart presentationsteknik, osv. Antal timmar, tillfällen och inriktning kan också varieras efter behov och önskemål. Priset varierar efter tid och antal deltagare.

 
E-post: carina@ahrle.nu
Tel : 0707 631396
www.ahrle.nu
 
 
logo
 
 
Välkommen
 
Föreläsningar
 
Kurser
 
Kunder, CV
 
Kontakta mig