VÄLKOMMEN
 
Carina Ahrle
skräddarsyr föreläsningar och utbildningsprogram kring temat "I mötet mellan människor." Syftet är att få varje individ att känna sig inspirerad och motiverad till ett fungerande samspel i t.ex arbets-relaterade situationer och att öka individen och gruppens självinsikt och förståelse för egna och andras värderingar.
 
Kursmomenten / föreläsningarna kan tidsanpassas efter behov och specifika önskemål. Från omkring en till tre timmar eller längre tid.
 
Carina
 
Jag är ursprungligen skådespelare och har arbetat som kläddesigner inom TV, teater och film under en lång följd av år. Under senare år har jag också studerat Psykosyntes vid Humanova. Jag har också olika kurser i t.ex. improvisationsteayter, stå upp och forumteater. I min nuvarande verksamhet som skådespelare, föredragshållare och utbildare har jag stor glädje av dessa tidigare erfarenheter av arbete med människor med olika bakgrund och skilda livserfarenheter.
 
Jag är ansluten till talarförmedlingarna:
Talarforum i Skandinavien AB, Talarpoolen, Skillspartner AB,
Holmbergs Talare och Lära För Livet AB.
 
Läs mer om min verksamhet genom att klicka på länkarna här intill.
 
E-post: carina@ahrle.nu
Tel : 0707 631396
www.ahrle.nu
 
logo
 
 
Välkommen
 
Föreläsningar
 
Kurser
 
Kunder, CV
 
Kontakta mig